DIVERS TALENT BINNENHALEN

Mensen kiezen voor mensen die op henzelf lijken. Dus als u de deuren open wil zetten voor divers talent, dan moet u daar aandacht aan besteden. Hier vindt u algemene aandachtspunten voor de werving- en selectieprocedure. Maar, pas op dat u niet discrimineert. Het College voor de Rechten van de Mens weet precies wat en wel en niet mag.

Tip
Goede voorbereiding is essentieel. Heeft u, of uw collega, geen tijd? Bedenk dan hoeveel extra tijd het kost wanneer er een mismatch gemaakt wordt.

Voorbereiding

 • Stel een sollicitatiecommissie samen, met collega’s die deskundig zijn op dit terrein.
 • Hier vindt u aandachtspunten bij het opstellen van een functieprofiel.
 • Heeft u nog geen functieprofiel? Kijk dan eens naar deze handleiding voor het maken van functieprofielen.
 • Maak heldere afspraken over selectie-eisen, selectie-instrumenten en het tijdspad. Leg dit vast met behulp van de bijlagen in de selectieprocedure

Werving

 • Gebruik wervingskanalen die bereikbaar zijn voor meerdere doelgroepen.
 • Laat in uw vacaturetekst  zien dat u open staat voor diversiteit en kwaliteit. In het document: 'gelijke kansen bij de werving' vindt u voorbeelden.
 • Deze checklist helpt u te letten op gelijke kansen in het werving- en selectiebeleid.

“Het provinciebestuur van Limburg let als werkgever op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst, of nationaliteit” – Provinciebestuur Limburg

Selectie

 • Erg handig is de Sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP).
 • Gebruik het criteriumgericht interview als selectiemethode.
 • Gebruik objectieve criteria voor de brievenselectie.
 • Pas op met psychologische tests, deze leiden vaak onbedoeld tot lagere testscores voor vrouwen, ouderen en niet-westerse biculturelen.
 • Behoed u voor het ‘primacy-effect’: het effect dat hetgene dat je als eerste waarneemt beter in het geheugen blijft/hoger wordt ingeschat in vergelijking met de daaropvolgende waarnemingen. 

Inwerkplan

Met een goed inwerkplan wordt er aan de nieuwe medewerker een mentor toegewezen. Dit verhoogt de productiviteit en voorkomt voortijdige uitval.


De volgende stap: Binden

U heeft een divers team samengesteld? Nu nog de verschillende talenten optimaal benutten!

Alle Rechten Voorbehouden