DIVERS TALENT BOEIEN EN BINDEN

U heeft een divers team samengesteld? Nu nog de Hieronder vindt u adviezen rond drie thema’s; leiding geven, teamontwikkeling & teamcultuur en tot slot doorstroom & ontwikkeling.

Tip
Kijk ook eens naar deze korte checklist met tips voor leidinggeven met aandacht voor gelijke kansen.

Leidinggeven aan divers team

Teamontwikkeling en teamcultuur

 • Zorg voor een teamcultuur waarin mensen zichzelf mogen zijn.
 • Geef aandacht aan de werksfeer en de persoonlijke behoeftes van medewerkers naast de aandacht voor resultaatgericht werken.
 • Maak met elkaar teamwaarden en normen. En bespreek hoe dit te bereiken. Ter inspiratie een aantal voorbeelden van omgangsregels.
 • Zet medewerkers in op hun specifieke kwaliteiten. Verwacht niet van iedereen hetzelfde. En benut de meerwaarde van verschillen.
 • Bied mogelijkheden voor de combinatie van werk en zorg.
 • Luister naar uw medewerkers en hun wensen.
 • Zorg voor een gedragscodeen klachtenregeling.

Doorstroom en ontwikkeling

 • Betrek medewerkers bij (de keuzes en ontwikkeling van) uw bedrijf. Betrokken medewerkers hebben veel over voor het bedrijf waarvoor ze werken en ze willen zich graag ontwikkelen in hun functie en hun loopbaan.
 • Zorg voor een loopbaanbeleid waarin gelijke kansen voor iedereen vastgelegd zijn. Gebruik daarvoor de checklist gelijke ontwikkelingskansen.
 • Creëer mogelijkheden voor parallelle loopbanen voor generalisten en specialisten.
 • Bied mogelijkheden aan voor parttime en duobanen.
 • Kijk bij functioneringsgesprekken naar het doorstroompotentieel.
 • Zijn er groepen medewerkers die minder vaak doorstromen dan anderen, analyseer dan de oorzaken met behulp dit artikel over gelijke ontwikkelingskansen.

De volgende stap: Uitstroom

Hoe voorkom je dat je talentvolle medewerkers verliest? Ga uitstroom van divers talent tegen.

Alle Rechten Voorbehouden