DIVERSITEITSBELEID

Wilt u structureel aan de slag met diversiteit op de werkvloer? Dan loont het om een integraal diversiteitsbeleid te ontwikkelen. Dat is in de eerste plaats een taak van het management, maar vraagt inzet en betrokkenheid van álle medewerkers in uw bedrijf. Staan de neuzen dezelfde kant op? Dan wandelen de voeten er vanzelf achteraan.

In drie stappen naar een gedegen diversiteitsbeleid

  1. De eerste stap is een intentieverklaring van de directie zodat voor iedereen duidelijk is dat het management achter deze keuze staat.
  1. Bespreek daarna met de medewerkers de aanpak en de vragen die het oplevert.
  • Waarom willen we meer diversiteit binnen onze organisatie?
  • Waarom is dit tot nu toe niet aan de orde geweest of niet gelukt?
  • Welke concrete acties gaan we ondernemen?
  • Wat zijn de consequenties voor het HR-beleid en voor de mensen in de organisatie?
  1. Maak diversiteit onderdeel van je bedrijfsfilosofie. Veel bedrijven nemen diversiteit op als onderdeel van hun MVO-beleid.

Tips


De volgende stap: Binnenhalen

Soort zoekt soort, dat is een feit. Terwijl diversiteit op de werkvloer juist zoveel voordelen biedt. Open uw deuren open voor divers talent.

 

Alle Rechten Voorbehouden