WAAROM DIVERS TALENT WERKT

Hoe meer verschillende medewerkers, hoe meer verschillende talenten op de werkvloer. Diversiteit zorgt voor een open houding op de werkvloer onder de medewerkers. Dat betekent meer creativiteit en dus betere resultaten. Denk bij diversiteit niet alleen aan verschillende leeftijden, sekse en etniciteit, maar ook aan mensen met een ziekte of handicap.

Voordelen van diversiteit op de werkvloer

  • Het biedt een groter en breder arbeidspotentieel.
  • Het verbetert het imago van uw bedrijf.
  • Het zorgt voor minder verloop, een lager ziekteverzuim en een verhoogd oplossend vermogen van een organisatie. Zie deze publicatie van Kennis Openbaar Bestuur over meerwaarde van diversiteit in de publieke sector.
  • Het kan bij aanbestedingsprocedures vereist zijn om met een divers personeelsbestand te werken. Wie dat kan aantonen maakt dus meer kans op gunning van de opdracht.
  • Het kan loonkostensubsidie opleveren. Neem hiervoor contact op met een Werkgeversservicepunt in uw regio.
  • Lees ook de meerwaarde van diversiteit op het werk.

Aan de slag

Wilt u nu en in de toekomst aantrekkelijk zijn voor divers talent? Dat begint met een diversiteitsbeleid.

Alle Rechten Voorbehouden