Meer weten over diversiteitsmanagement?

 • Van Doorne Huiskens en partners ; (2015)
  literatuurverkenning culturele diversiteit, Zeist.
 • Van Doorne Huiskens en partners; (2015)
  Goede voorbeelden culturele diversiteit , Zeist (2010)
 • Trivisie Vlaanderen; (2010)
  Checklist en goede voorbeelden diversiteit.
 • www.diversiteitinbedrijf.nl 

Meer weten over integraal personeelsbeleid en management?

 • J.L. Noomen en M. Janssen; (2015)
  Integraal personeelsmanagement Amsterdam, Boom Lemma.
 • J.L. Noomen en M. Janssen, (2013)
  Help ik heb goed personeel nodig!
  Amsterdam, Boom Lemma.

Meer weten over vooroordelenvrij selecteren?

Meer weten over boeien en binden van medewerkers?

 • Hofstede G. (1991) Allemaal andersdenkenden; Amsterdam, Contact.
 • Nederlandse Stichting voor Psychotechniek; Toolbox Diversiteit deel 5
  Verschil benutten/innoveren
  www.nsvp.nl .
 • Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, Administratie Werkgelegenheid (1999);
  Van (andere) nieuwkomers tot toffe collega. Werkmap voor coaches en voor nieuwkomers. Brussel.

Meer weten over uitstroom voorkomen?

 • Broek, L. van den (2003) Gein, ongein en pesten. Soest, Nelissen.
 • Integriteitsbeleid in gemeenten. (2004)
  Modelgedragscode voor ambtenaren VNG.
 • www.art1mn.nl    Model gedragscode en Klachtenregeling.
 • Aanpak discriminatie op het werk; www.discriminatie.nl of
  BelGelijk 0900- 2 354 354

Overige literatuur & best practices

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 2010; Handboek succesvolle diversiteitsinterventies.
 • T. Ashikali; Van diversiteitsmanagement naar prestaties, 2010; Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Manke-Adu, Inclusie op de Amsterdamse Arbeidsmarkt, 2015; Gemeente Amsterdam.
 • “Den Haag Inclusief”
 • Help, ik heb goed personeel nodig, Janssen en Noomen, 2013
 • Integraal personeelsmanagement, Noomen en Janssen, 2015
Heeft uw vragen of bent u op zoek naar nog meer informatie? Stuur dan een mail naar info@diverstalentwerkt.nl
Alle Rechten Voorbehouden